Zasady dadania oferty na stronie firmowej Biura Nieruchomości Estatee

Sporządzone zdjęcia wraz opisem przesyłamy na adres meilowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otrzymasz fakturę do opłaty, po opłaceniu ogłoszenie zostanie aktywowane.

Ogłoszenie będzie widoczne na stronie firmowej jak również na profilu firmowych w social mediach.

Koszty reklamy: powstawowa edycja 100 zł/miesiąc, 400 zł/pół roku (preferowana)

Dodatkowe usługi:

 

 

Oferty zamieszczone na stronie firmowej Biura Nieruchomości Estatee Nieruchomości pod adresem http://estatee.pl/ mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie informacje oraz dokumenty zobowiązujące do zawarcia umowy przeniesienia własności uzyskuje się na wniosek osoby zainteresowanej daną nieruchomością. Umowa przeniesienia własności jest możliwa wyłącznie ze stroną władającą nieruchomością poprzez sporządzenie Aktu Notarialnego.

SPRZEDAŻ I KUPNO ZIEMI ROLNEJziemia rolna sprzedaż

 

 

Stare przepisy, nie aktualne

Do sprzedaży działki rolnej bądź siedliska potrzebne jest uzyskanie zgody od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego jest możliwość uzyskania pozwolena na kupno nieruchomości rolnej przez osobę prywatną nie będącą rolnikiem.

Dla osób chcących kupić lub sprzedać siedlisko bądź ziemię rolną, uzyskamy zezwolenie na jej zbycie.

Zgodnie z ustawą z pozwolenia ANR są zwolnione działki poniżej 0.3000ha jak i siedliska poniżej 0.5000ha. Ustawa również wyklucza działki które posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym są przeznaczone np. pod zabudowę jednorodzinną, usługową, mieszkalnictwa wielorodzinnego. Jeśli w planie przestrzennym jest przeznaczenie pod zabudowę siedliskową, użytki zielone lub inną działalność rolniczą jest potrzebna zgoda od ANR.

Osoby które uzyskały z gminy warunki zabudowy przed 30.04.2016r z nich wynika że działka jest przeznaczona pod np. budynek mieszkalny mogą zbyć tę nieruchomość.

Wyłączeni z pozwolenia są rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze zamieszkujący tę samą gminę przynajmniej 5 lat.

Jeżeli planujesz uzyskać warunki zabudowy, chcesz stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomożemy skompletować dokumentację.

Dla osób posiadających ziemię rolną jesteśmy w stanie pomóc ją ,,odrolnić?.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zagadnienia zawarte w katastrze i obszernemu pojęciu Gospodarki Nieruchomościami.

 

Kataster Nieruchomości (EGiB-Ewidencja Gruntów i Budynków) – system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie w sposób jednolity dla danego kraju informacje o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Organem właściwym w sprawach EGiB jest Starosta. Prowadzenie EGiB może być powierzone wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

Gospodarka Nieruchomościami – to zespół określonych działań podejmowanych przez organy administracji publicznej prowadzących do uzyskania prawidłowego i optymalnego stanu dotyczącego różnych rodzajów nieruchomości na obszarze objętym kompetencją czynności tych organów i pozostających w zgodzie z przepisami prawa.

Nieruchomości – części powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot wartości, a także budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot wartości.

Rodzaje nieruchomości:

- nieruchomości gruntowe

- nieruchomości budynkowe

- nieruchomości lokalowe

Nieruchomość gruntowa – najczęściej występujący rodzaj nieruchomości, wszystko co trwale z gruntem związane jest własnością właściciela gruntu np. budynki, nasadzenia są częścią składową nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość budynkowa – budynek wybudowany na gruncie oddany w użytkowanie wieczyste, jest on własnością użytkownika wieczystego. Gdy prawo użytkowania wieczystego wygasa budynek przestaje być nieruchomością gruntową i staje się częścią składową nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość lokalowa – nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

 

Oferty Premium

Najem dobowy i okazjonalny