Sejneńska m. Suwałki, Działka usługowo-produkcyjna

565.000,00 PLN
141.250,00 USD
141.250,00 EUR
16-400, sejneńska.
na sprzedaż
Aktywne
Sejneńska m. Suwałki, Działka usługowo-produkcyjna
na sprzedaż
Aktywne
Sejneńska m. Suwałki, Działka usługowo-produkcyjna
Status oferty: Aktywne
ID obiektu: 157
Typ oferty: na sprzedaż
Pokoje: 1
Łazienki: 1
Sypialnie: 1
Powierzchnia działki: 2812 Ar
Powierzchnia domu: 2812 m2

Oferujemy na sprzedaż działkę o powierzchni 0.2812 ha położoną przy ulicy Sejneńskiej w mieście Suwałki.

Działka prostokątna o wymiarach ok 27x104m, posiada urządzony wjazd z ulicy Sejneńskiej.

Zlokalizowana przy rondzie przy ulicy Sejneńskiej i 100-lecia Niepodległości, przy nowo powstałej ,,Trasie Wschodniej” oraz drodze głównej Suwałki-Sejny.

W pobliżu działki sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo i usługowo - produkcyjną,

W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwe jest:
1) dotychczasowe użytkowanie terenów, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, do
czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 4;
2) modernizacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wymiana istniejących obiektów i zamiana
ich funkcji zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu i przepisami
szczegółowymi;
3) uzupełnienie terenów nowymi budynkami i urządzeniami;
4) zmiana funkcji na cele usługowe, produkcyjne, rzemieślnicze oraz handlowe o powierzchni
sprzedażowej do 2000 m2 w każdym budynku;
5) lokalizowanie innych obiektów i urządzeń niż wymienione w ust 4 związanych z podstawowym
i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu lub stanowiących jego uzupełnienie.
Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się realizację:
1) zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, składów hurtowych, baz transportowych,
przedsiębiorstw budowlanych i innych związanych z funkcją podstawową

2) obiektów o funkcji usługowej, w tym handlowej do 2000 m² powierzchni sprzedażowej
w każdym budynku;
3) obiektów sportowych i rekreacyjnych;
4) obiektów warsztatowych, salonów samochodowych;
5) obiektów wystawienniczych i magazynowych;
6) obiektów uzupełniających o wysokości do 6,0 m, z wyjątkiem infrastruktury technicznej;
7) obiektów i urządzeń małej architektury o wysokości nieprzekraczającej 6,0 m;
8) miejsc postojowych i urządzeń komunikacji wewnętrznej;
9) zieleni towarzyszącej i izolacyjnej;
10) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz parkingów;
11) urządzeń służących utrzymaniu porządku, w tym miejsc na pojemniki służące selektywnej
zbiórce odpadów;
12) urządzeń pomocniczych, reklam

UCHWAŁA NR XXXVI/467/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

Zostały wykonane badania gruntów, według nich warunki glebowe są dobre i służą posadowieniu obiektów budowlanych.

Istnieje możliwość poszerzenia nieruchomości o działki przyległe.


Zapraszam do prezentacji nieruchomości.

Więcej informacji udzieli:

Marcin Szczecina

Tel. 517-185-462

Estatee Nieruchomości - Pośrednictwo Nieruchomościami

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

No reviews for house


Dodaj recenzję
Tytuł
Treść recenzji
Ocena

Nearest Schools from GREATSCHOOLS

Opiekun, doradca odpowiedzialny za ofertę.
Marcin Szczecina Marcin Szczecina
estatee@wp.pl
kom. 517185462
Zapytaj o ofertę
Please past text to modal