SPRZEDAŻ I KUPNO ZIEMI ROLNEJziemia rolna sprzedaż

 

 

Stare przepisy, nie aktualne

Do sprzedaży działki rolnej bądź siedliska potrzebne jest uzyskanie zgody od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego jest możliwość uzyskania pozwolena na kupno nieruchomości rolnej przez osobę prywatną nie będącą rolnikiem.

Dla osób chcących kupić lub sprzedać siedlisko bądź ziemię rolną, uzyskamy zezwolenie na jej zbycie.

Zgodnie z ustawą z pozwolenia ANR są zwolnione działki poniżej 0.3000ha jak i siedliska poniżej 0.5000ha. Ustawa również wyklucza działki które posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym są przeznaczone np. pod zabudowę jednorodzinną, usługową, mieszkalnictwa wielorodzinnego. Jeśli w planie przestrzennym jest przeznaczenie pod zabudowę siedliskową, użytki zielone lub inną działalność rolniczą jest potrzebna zgoda od ANR.

Osoby które uzyskały z gminy warunki zabudowy przed 30.04.2016r z nich wynika że działka jest przeznaczona pod np. budynek mieszkalny mogą zbyć tę nieruchomość.

Wyłączeni z pozwolenia są rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze zamieszkujący tę samą gminę przynajmniej 5 lat.

Jeżeli planujesz uzyskać warunki zabudowy, chcesz stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomożemy skompletować dokumentację.

Dla osób posiadających ziemię rolną jesteśmy w stanie pomóc ją ,,odrolnić?.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz