Klasztor w Wigrach

W Polsce można zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Z pewnością jednym z takich miejsc jest Klasztor w Wigrach. Wieś Wigry znana jest z zespołu klasztornego Kamedułów. Jest to bardzo piękny oraz cenny zabytek w którym podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku wypoczywał Papież Jan Paweł II. Zabudowania kościelne znajdują się na dwóch tarasach, a góruje nad nimi barokowy kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z dwiema wieżami. Z kolei wewnątrz można podziwiać siedem pięknych ołtarzy. Na górnym tarasie na podwórzu zamkniętym murem i wieżą zegarową stoi dziesięć domków zakonników ( czyli tak zwane eremy ). Natomiast budynek refektarza znajduje się na dolnym tarasie, gdzie wzniesiono dom pielgrzyma – foresterię oraz dom furtiana. Klasztor w Wigrach jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny, dlatego warto tu przyjechać, aby go zobaczyć. Jest to jedno z tych miejsc w Polsce, które można polecić turystom chcącym zobaczyć ciekawe miejsca w naszym kraju.

Dom na Sprzedaż w Wigrach