Puszcza Augustowska i jej skarby
Puszcza Augustowska zalicza się do największych kompleksów leśnych w Polsce, który swym zasięgiem obejmuje prawie całą Równinę Augustowską. Płaski teren, urozmaicony wydmami, surowy klimat oraz rozległe bory sosnowe – oto najbardziej charakterystyczne cechy tego wielkiego lasu. Co można tu zobaczyć?
Wycieczki po Puszczy Augustowskiej będą nie lada gratką dla turystów – przyrodników. Na terenie tego lasu spotkać się można z bobrami i rysiami, wielkim przeżyciem będą tu również spotkania z łosiami. Dzięki takim gatunkom, jak głuszce, biegusy zmienne czy kwiczoły, lasy te stają się atrakcyjnymi punktami i dla tych, którzy wolny czas chcą spędzić na prowadzeniu ornitologicznych obserwacji. Niezapomnianych wrażeń dostarczają też wędrówki wzdłuż Czarnej Hańczy – jednej z piękniejszych rzek w Polsce, spełniającej oczekiwania tych osób, które stawiają na spływy kajakowe. Nie brak tu również pięknych jezior, w gronie których wyróżnia się jezioro Wigry – największe na Suwalszczyźnie.
Puszcza Augustowska może się okazać ciekawym kierunkiem wycieczki i dla tych osób, które są zainteresowane zabytkami techniki. Bez wątpienia warto zobaczyć słynny Kanał Augustowski, którego długość przekracza 100 km. Ta wyjątkowa droga wodna łączy dorzecza Wisły i Niemna. Jest to cenna pamiątka z pierwszej połowy XIX wieku, która do dziś zachwyca swoimi śluzami. Turyści, którzy postawią na rejs po tym kanale, z pewnością będą przez długi czas wspominać tę wyjątkową przygodę.

Puszcza Augustowska to jedno z największych kompleksów leśnych w Polsce, rozciągające się na obszarze około 1140 km² na Pojezierzu Augustowskim, w północno-wschodniej części kraju. Charakterystyczne dla puszczy są rozległe bory sosnowe, urozmaicone wydmami i mokradłami. Teren ten jest domem dla wielu dzikich zwierząt, takich jak rysie, wilki, jelenie, dziki, bobry czy lisy. Spotkanie z nimi to z pewnością niezapomniane przeżycie.

W Puszczy Augustowskiej znajduje się wiele jezior, z których największe to Jezioro Wigry, Łaźno, Serwy czy Białe. To idealne miejsca dla miłośników wędkowania, żeglarstwa czy kajakarstwa. Jeziora te wyróżniają się krystalicznie czystą wodą i malowniczymi krajobrazami.

Jednym z najważniejszych zabytków techniki w puszczy jest słynny Kanał Augustowski, który jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To unikalna droga wodna, długa na ponad 100 km, łącząca dorzecza Wisły i Niemna. Kanał Augustowski został wybudowany w XIX wieku, aby umożliwić transport drewna z Puszczy Augustowskiej na zachodnie rubieże Rosji. Dziś jest to atrakcyjna trasa wycieczkowa, zarówno dla miłośników historii, jak i krajobrazów, prowadząca przez malownicze tereny z licznymi śluzami, mostami i kanałami.

Puszcza Augustowska to również raj dla miłośników przyrody i turystyki pieszej. Na terenie puszczy znajduje się wiele szlaków turystycznych, prowadzących przez malownicze tereny, m.in. wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy czy po Górze Zamkowej. To idealne miejsce na spędzenie czasu na łonie natury, w ciszy i spokoju, z dala od miejskiego zgiełku i hałasu.


Puszcza Augustowska is one of the largest forest complexes in Poland, covering almost the entire Augustów Plain. Its flat terrain, varied by sand dunes, harsh climate, and vast pine forests are the most characteristic features of this great forest. What can you see here?

Excursions in the Augustów Forest will be a real treat for nature lovers. In this forest, you can meet beavers and lynxes, and encounters with elks will also be a great experience. Thanks to species such as black grouse, wood sandpipers, or red-necked grebes, these forests become attractive points for those who want to spend their free time on ornithological observations. Unforgettable experiences are also provided by hikes along the Black Hańcza River, one of the most beautiful rivers in Poland, meeting the expectations of those who opt for kayaking trips. There are also beautiful lakes, among which Lake Wigry - the largest in the Suwałki region - stands out.

The Augustów Forest may also be an interesting destination for those interested in technological monuments. It is undoubtedly worth seeing the famous Augustów Canal, which is over 100 km long. This unique waterway connects the Vistula and Neman River basins. It is a valuable monument from the first half of the 19th century that still fascinates with its locks. Tourists who opt for a cruise on this canal will certainly remember this unique adventure for a long time.

Zobacz również Kanał Augustowski