Polski Dom w hiszpańskiej ziemi.

Z inicjatywy organizacji polonijnych powstał w Hiszpanii Dom Polski. Założycielami są, polska placówka oświatową i Polonia. Dom działa w dzielnicy Madrytu, El Bercial w stołecznej gminie Getafe, przy skrzyżowaniu ulic Calle Ramon y Cajal oraz Calle Madrid. Inicjatywa nosi pełną nazwę ,, Dom Polski w Getafe".

Projektowanie domu rozpoczęto od wygrania przetargu na działkę, która okazała się idealnym miejscem pod obiekt służący wszystkim rodakom w dalekiej Hiszpanii.

Sąsiadują z nim budynki użyteczności publicznej, co zapewnia ciągły przepływ ludzi. Dom jest wizytówka Polski poza granicami kraju. Zapotrzebowanie powstało w momencie nasilenia się polskiej emigracji. Ludzie potrzebowali elementu wiążącego ich w całość i przypominającego im opuszczoną ojczyznę. Choć zwykle byli to emigranci zarobkowi, nie uchodźcy z przymusu, to jednak tęsknota za rodzinami i miejscami pozostawionymi w kraju doskwierała bardzo.

Administrowaniem nieruchomością zajęły się Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska" i gmina, pod której kuratelą obiekt powstał. Budowa domu trwała dwa lata. Od dwa tysiące jedenastego do dwa tysiące dwunastego.

Apartamenty w Hiszpanii