Jakie są prawa osoby wynajmującej i najmującej mieszkanie? Odpowiedź eksperta


Wynajmowanie mieszkań jest bardzo popularne z wielu powodów. Dużo osób, szczególnie młodych, nie dysponuje środkami na zakup własnego lokum. Dodatkowo na wynajem wpływają okresowe migracje ludzi, polegające na przemieszczaniu się do innego miasta, w celu edukacji lub podjęcia pracy. Jest to również opcja dla tych, którzy nie chcą zaciągać wieloletniego kredytu na zakup mieszkania. Rynek mieszkań to jeden z najbardziej popularnych kierunków inwestycji. Sam najem jest jednak kwestią nie tak prostą, jak mogłoby się wydawać. Na ludzi poszukujących lokum i tych, którzy już je wynajęli czyha wiele haczyków. Bardzo wiele osób zadaje pytanie: jakie prawa posiada osoba, która wynajmuje lub najmuje mieszkanie? Nasz ekspert udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Wynajmujący, najemca i umowa najmu
Wynajmujący to osoba, która wynajmuje swoją nieruchomość innej osobie i oddaje ją w użytkowanie za ustaloną opłatą. Tymczasem najemca to osoba, która decyduje się na wynajęcie nieruchomości i bierze lokal w użytkowanie. W celu wynajęcia mieszkania między stronami zawiązuje się umowę, która posiada moc prawną po zarejestrowaniu w urzędzie. Przed podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, ponieważ może zawierać dodatkowe informacje i zasady, które wprowadza wynajmujący. Jeśli takie informacje nie zostały podane, najem następuje na zasadach zapisanych w przepisach prawa - kodeksie cywilnym i ustawie o ochronie praw lokatorów.

Prawa najemcy
Najemca ma prawo do eksploatacji wynajmowanego lokalu oraz wszystkich sprzętów znajdujących się w nim. Przed podpisaniem umowy powinien sprawdzić stan techniczny wszystkich sprzętów, w które wyposażony jest lokal, ponieważ odpowiada za koszty naprawy wynikające z niewłaściwego użytkowania. Najemca odpowiada tylko i wyłącznie za usterki, które sam spowodował. W jego obowiązku jest również dokonywanie drobnych napraw, takich jak wymiana żarówek. Nie odpowiada on za sprzęt, który zepsuł się samoczynnie lub ze względu na wiek, taki jak na przykład stara pralka. Najmujący ma również prawo do trzymania w mieszkaniu zwierząt domowych, o ile ich liczba nie sugeruje hodowli i jeśli zapisy umowy nie zabraniają ich posiadania. Posiada również prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach w niej określonych.
Do obowiązków najmującego należy płacenie regularnie czynszu oraz opłat za media, jeśli nie są one wliczone w czynsz. Powinien również informować właściciela lokalu o planowanym zamieszkaniu z inną osobą, ponieważ może to skutkować zwiększeniem kwoty za najem.

Prawa wynajmującego
Wynajmujący ma prawo do otrzymywania wszystkich opłat na czas. Może on zażyczyć sobie zwrotnej kaucji, z której pokrywa koszty napraw wynikających z niewłaściwego użytkowania przez najmującego. Wynajmujący ma prawo do ustalenia specjalnych zasad najmu, takich jak zakaz trzymaniu zwierząt lub udostępniania lokalu innym osobom. W przypadku naruszenia zasad umowy lub niepłacenia czynszu może wypowiedzieć umowę, na zasadach w niej określonych.
Wynajmujący podczas obowiązywania umowy nie może wchodzić do lokalu bez zgody najmującego, również w czasie jego nieobecności. Należy również pamiętać, że za zgodą obu stron umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona. Wymaga to jednak utworzenia dokumentu w formie pisemnej.